นาฬิกามาใหม่

นาฬิกาผู้ชาย Tendence Watch T0430629
นาฬิกาผู้ชาย Tendence Watch T0430629 3,890.00 ฿ 11,560.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาUnisex Tendence Watch 05023013
นาฬิกาUnisex Tendence Watch 05023013 4,190.00 ฿ 13,400.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาUnisex Tendence Watch 05023012A3
นาฬิกาUnisex Tendence Watch 05023012A3 3,990.00 ฿ 13,400.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Tendence Watch 05023011B5
นาฬิกาผู้ชาย Tendence Watch 05023011B5 3,990.00 ฿ 13,400.00 ฿
+ ชมสินค้า

นาฬิกาผู้ชาย Tendence Watch 02043025
นาฬิกาผู้ชาย Tendence Watch 02043025 3,890.00 ฿ 12,760.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Tendence Watch 02043014D3
นาฬิกาผู้ชาย Tendence Watch 02043014D3 4,090.00 ฿ 12,600.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Tendence Watch 02043014
นาฬิกาผู้ชาย Tendence Watch 02043014 3,890.00 ฿ 12,600.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 9100-BB-11-YA
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 9100-BB-11-YA 4,490.00 ฿ 24,325.00 ฿
+ ชมสินค้า

นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 9100-BB-11-RDA
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 9100-BB-11-RDA 4,490.00 ฿ 24,325.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 9100-BB-11-GRYA
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 9100-BB-11-GRYA 4,490.00 ฿ 24,325.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 9100-BB-11
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 9100-BB-11 4,490.00 ฿ 24,325.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 40052-BB-01
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 40052-BB-01 4,590.00 ฿ 26,250.00 ฿
+ ชมสินค้า

นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 40030-BB-01-WAS
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 40030-BB-01-WAS 4,490.00 ฿ 20,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 40030-BB-01-WA
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 40030-BB-01-WA 4,490.00 ฿ 20,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 40025-11-MOP-RA
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 40025-11-MOP-RA 5,390.00 ฿ 34,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 22044-BB-01-DA02C
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 22044-BB-01-DA02C 4,490.00 ฿ 12,250.00 ฿
+ ชมสินค้า

นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 22012-RG-01-ABR31C
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 22012-RG-01-ABR31C 4,490.00 ฿ 12,250.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 22011-RG-01-DA02M
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 22011-RG-01-DA02M 4,890.00 ฿ 20,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 21344-BB-11-GB
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 21344-BB-11-GB 4,590.00 ฿ 17,325.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 21344-BB-01-SB
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 21344-BB-01-SB 4,190.00 ฿ 16,625.00 ฿
+ ชมสินค้า

นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 20434-RG-02MOP-BRW
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 20434-RG-02MOP-BRW 4,490.00 ฿ 27,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 20434-01-RB
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 20434-01-RB 4,490.00 ฿ 27,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาหญิง Swiss Legend 20032-02-SET
นาฬิกาหญิง Swiss Legend 20032-02-SET 3,790.00 ฿ 17,325.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาหญิง Swiss Legend 20032-02-LPK
นาฬิกาหญิง Swiss Legend 20032-02-LPK 3,690.00 ฿ 17,325.00 ฿
+ ชมสินค้า

นาฬิกาชาย-หญิง Swiss Legend 11528-2SET
นาฬิกาชาย-หญิง Swiss Legend 11528-2SET 10,890.00 ฿ 87,150.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10543-BB-07
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10543-BB-07 4,490.00 ฿ 24,325.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10542-BB-01-SA
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10542-BB-01-SA 5,390.00 ฿ 34,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10540-BB-01-WA
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10540-BB-01-WA 5,390.00 ฿ 34,825.00 ฿
+ ชมสินค้า

นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10540-01-BB-WA
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10540-01-BB-WA 5,390.00 ฿ 34,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10126-RG-01-BB
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10126-RG-01-BB 4,490.00 ฿ 20,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10059-SB-22
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10059-SB-22 4,490.00 ฿ 20,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10059-11
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10059-11 4,490.00 ฿ 24,325.00 ฿
+ ชมสินค้า

นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10050-RG-02S
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10050-RG-02S 4,090.00 ฿ 20,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10050-RG-01
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10050-RG-01 4,090.00 ฿ 20,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10050-03
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10050-03 4,090.00 ฿ 20,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10043-RG-01
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10043-RG-01 4,290.00 ฿ 24,325.00 ฿
+ ชมสินค้า

นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10043-01
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10043-01 4,290.00 ฿ 24,325.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10042-BB-01
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10042-BB-01 4,890.00 ฿ 34,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10013-BB-11-SB
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10013-BB-11-SB 5,690.00 ฿ 34,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10013-11-GB
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10013-11-GB 5,690.00 ฿ 34,825.00 ฿
+ ชมสินค้า

นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10013-102
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10013-102 5,690.00 ฿ 34,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10006-YG-01-BB
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10006-YG-01-BB 5,390.00 ฿ 34,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10006-RG-01-BB
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10006-RG-01-BB 5,390.00 ฿ 34,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10006-RG-01
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10006-RG-01 5,390.00 ฿ 34,825.00 ฿
+ ชมสินค้า

นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10006-GM-01
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10006-GM-01 5,390.00 ฿ 34,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10006-BB-01-GA
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10006-BB-01-GA 5,390.00 ฿ 34,825.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10005-BB-02S-SB
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10005-BB-02S-SB 4,890.00 ฿ 31,325.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10005-BB-01-GB
นาฬิกาผู้ชาย Swiss Legend 10005-BB-01-GB 4,890.00 ฿ 31,325.00 ฿
+ ชมสินค้า

นาฬิกาผู้หญิง Seiko SUT091
นาฬิกาผู้หญิง Seiko SUT091 7,090.00 ฿ 14,250.00 ฿
+ ชมสินค้า
นาฬิกาผู้ชาย Seiko SNXJ92
นาฬิกาผู้ชาย Seiko SNXJ92 4,790.00 ฿ 8,100.00 ฿
+ ชมสินค้า

ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ www.WatchThailand.net ศูนย์รวมนาฬิกาของแท้ราคาถูกทั้งแบรนด์ Hi-End และ Hi-Street

มากมายกว่า 20 แบรนด์ อาทิเช่น Burberry, Coach, Diesel, DKNY, Emporio Armani, ESQ, Glam Rock, Gucci, Guess, Hugo Boss, Juicy, Lacoste, Marc Jacob, Michael Kors, Momo Design, Red Line, Rotary, Tommy, TW Steel, TX Watch

สินค้าทุกชิ้นเป็นของใหม่ ของแท้ 100% มาพร้อมกล่องและคู่มือ

News

มารู้จักภาษาของเวลากันเถอะ(ตอนที่4)

January 05, 2014

มารู้จักภาษาของเวลากันเถอะ(ตอนที่4) จากคราวที่แล้ว มาต่อภาษาของเวลากันต่อเลยครับ                                             Jewels                 ในที่นี้ไม่ได้มีไว้ทำเครื่องประดับ แต่สำหรับเครื่องนาฬิกาแล้วมีไว้เป็นเหมือน ตลับลูกปืนเพื่อลดการเสียดสีของกลไก โดยนาฬีกาทั่วไปจะมีอยู่ประมาณ 15-18 เม็ด ใน 1 เรือน แต่ก่อนนั้นเราใช้ทับทิมหรือแชฟไฟร์ที่เป็นอัญมณีจริงๆ แต่ปัจจุบันนี้สามารุถังเคราะห์ขึ้นมาใช้กันได้แล้ว แต่ข้อหนึ่งที่เข้าใจผิดกันมานานและอยากจะขอแก้ไขไว้ตรงนี้คือ จำนวนเม็ดของ Jewels ในเครื่องนาฬิกาไม่ใช่ตัววัดคุณภาพ หรือตัวบ่งราคาของนาฬิกาเรือนนั้น แต่ถ้าเป็นอัญมณีที่ประดับพราวอยู่บนตัวเรือน หรือหน้าปัด หรือสายละก็มีผลกับราคาแน่นอน LCD หรือ Liquid Crystal Display          คือ หน้าปัดเรืองแสงในนาฬิกาแบบดิจิตอล LED          หมายถึงตัวเลขเรืองแสง Liquid-Emitting Display ในนาฬิกาแบบดิจะตอลอีกเช่นกัน Limited-Edition Watch          ก็คือนาฬาที่ผลิตในจำนวนจำกัด โดยแต่ละเรือนจะมีหมายเลขประจำเรือนอยู่ว่าเป็นเรือนที่เท่าไหร่ จากเท่าไหร่ LUG          ก็คือ เขี้ยว สลัก ตะขอ หมุด หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็น่วนเชื่อมสายนาฬิกาเข้ากับตัวเรือน บางครั้งอาจพบในรูปแบบของคำว่าBar” Marine Chronometer          คือนาฬิกาแบบกลไกหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเที่ยงตรงสูงมาก ซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องไม้ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเรือทะเลเพื่อบอกพิกัดลองติจูตด้วยการเทียบเวลา อุปกรณ์ชิ้นนี้ได้รับการพัฒนาเมื่อศตวรรษที่ 18 Moon Phase          คือนาฬิกาที่มีหน้าปัดแสดงข้างขึ้น ข้างแรม ตามหลักจันทรคติที่ 1 เดือน มี 29 วันครี่ง โดยครอบคลุมไปถึงส่วนเพิ่มพิเศษ 44 นาที ใน 1 เดือนด้วย Movement          คือ เครื่องกลไกสมบูรณ์แบบของนาฬอกา ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนตั้งแต่ 120 ชิ้นขึ้นไป จนถึงกว่า 600 ชิ้น Oyster Case          คำนี้..อย่าแปลว่าเปลือกหอยนางรมนะครับ เพราะนี่คือตัวเรือนต้านทานแรงดันน้ำที่ขึ้นรูปจากโลหะเพียงชิ้นเดียว อันเลื่องชื่อ                                             Spring Bars หรือ SpringPings          หมายถึงสลักเชื่อมระหว่างข้อต่อบนตัวเรื่อนนาฬิกาและสายข้อมือโลหะหรือสายหนัง Stainless Steel          คือโลหะผสมที่มีโครเมียมเป็นส่วนประกอบหลัก มีความทนทานอย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะทนต่อการเป็นสนิม การเป็นด่าง และการสึก กร่อนด้วยโลหะชนิดนี้สามารถนำไปขัดให้ขึ้นเงาจนเสมือนเป็นวัสดุล้ำค่า และด้วยความแข็งแกร่ง สเตนเลสสตีลจึงกลายเป็นวัสดุที่นิยมนำมาใช้ทำตัวเรือนนาฬิกา หรือ ตัวเรือนอาจเป็นวัสดุอื่น แต่สุดท้ายก็ยังนำสเตนเลสสตีลมาใช้เป็นฝาหลังนาฬิกาอยู่ดี Stepping motor          คือส่วนหนึ่งของกลไกควอตซ์...

อ่านต่อ >

มารู้จักภาษาของเวลากันเถอะ(ตอนที่3)

January 05, 2014

มารู้จักภาษาของเวลากันเถอะ(ตอนที่3) จากคราวที่แล้ว มาต่อภาษาของเวลากันต่อเลยครับ                                                Water Resistant                 ใช้แทนคำว่ากันน้ำ-waterproofที่ผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา เพราะถือเป็นการอวดอ้างคุณสมบัติเกินจริง นาฬิกาประเภทนี้ต้องมีแรงต้านทานแรงดันน้ำที่ความลึกอย่างต่ำ 1 เมตร หือ 3.28 ฟุต ได้นาน 30 นาที และ 90 วินาที ความลึก 20 เมตร หรือ65.6 ฟุต มาตรฐานนี้ถือว่าจิ้บจ๊อยมากสำหรับไดเวอร์สวอตซ์หรือนาฬิกาสำหรับนักดำน้ำ เพรานาฬีกาเหล่านี้กันน้ำได้มากกว่านั้นเยอะ Winding                 การไขลานเพื่อทำให้เมสปริงแน่นขึ้น สามารถทำได้ด้วยมือหรืออัตโนมัติโดยกลไกของนาฬิกา World Time                 คือนาฬิกาที่สามารถบอกเวลาได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะต้องการรู้เวลาของเมืองสำคัญๆ หรือโซนเวลาไหนๆ จากทั้งหมด 24 โซน ก็ดูได้จากข้อมือนี่แหละ Perpetual Calendar                 นาฬิกาแบบปฏิทินตลอดชีพ ที่ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเดือนที่มีกี่วัน หรือแม้แต่ปีอธิกสุรทิน ซึ่งจะแม่นยำไปจนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2001 เป็นอย่างน้อย Platinum                 โลหะที่มีสีขาวเงิน ที่มีน้ำหนักมากกว่าและแพงกว่าทองคำ ใช้สำหรับทำตัวเรือนและสายนาฬิกา Power Reserve (up and down) Indicator]                 หน้าปัดหรือช่องหน้าต่างที่แสดงให้รู้ว่านาฬิกาเรือนนั้นมีเวลาเหลืออยู่นานเท่าไหร่ก่อนที่จะหยุดเดิน Quartz                 หินผลึก หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ ซิลิคอนไดออกไซด์ (Silicon dioxide) ส่วนประกอบสำคัญของนาฬิกาพลังงานไฟฟ้าที่เรียกว่าควอตซ์ ซึ่งปัจจุบันใช้ผลึกสังเคราะห์แทนควอตซ์ตามธรรมชาติแล้ว Radio Controlled                 คือนาฬิกาควอตซ์ที่รับคลื่นสัญญาณจากพลังงานซีเซียมที่เที่ยงตรงระดับสุดยอดเพื่อมาใช้ตั้งการบอกเวลาของตนเอง Rotor                 ไม่ใช่ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ แต่เป็นแผ่นแบนๆรูปพัดในนาฬิกาอัตโนมัต โรเตอร์จะเคลื่อนที่โดยน้ำหนักของตัวเอง ผสานกับการเคลื่อนไหวของข้อมือผู้สวมใส่ก่อนจะส่งแรงไปยังเมนสปริงให้เกิดการทำงาน Ruby                 ทับทิม รัตนชาติที่ใช้ต่าง ตลับลูกปืนเพื่อลดการเสียดสีการทำงานของกลไก ปัจจุบันใช้ทับทิมสังเคราะห์แทนทับทิมธรรมชาติ Sapphire                 กระจกหน้าปัดนาฬิกาที่สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้เกือบ 100% เป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง Screw-Down Crown                 หมายถึงเม็ดมะยมแบบขันเกรียวแน่น เพื่อป้องกันน้ำซึมและฝุ่นเข้า                                                Skeleton Watch                 Skeleton แปลว่า โครงกระดูก ดังนั้นความหมายของ SkeletonWatch ก็คือนาฬิกาโป๊ ที่เปลือยให้เห็นตับ ไต ไส้ พุง และการทำงานอันสลับซับซ้อนของนาฬิกาทั้งหมด         ...

อ่านต่อ >

มารู้จักภาษาของเวลากันเถอะ(ตอนที่2)

January 05, 2014

มารู้จักภาษาของเวลากันเถอะ(ตอนที่2) จากคราวที่แล้ว มาต่อภาษาของเวลากันต่อเลยครับ                                           Dial                 คือหน้าปัดนาฬิกา ส่วนหน้าปัดเล็กๆ น้อยๆ ข้างในนั้นเรียกว่า auxiliary dialsหรือ subsidiary dials Diver’s Watch                 เป็นนาฬิกาสำหรับนักดำน้ำแน่นอน ต้องสามารถต้านทานแรงดันน้ำ แต่ควรจะทนแรงดันน้ำได้ในระดับไหนนั้น มีอธิบายไว้ที่คำว่า Water-resistant แล้ว Gold                 ทอง นิยมนำมาทำตัวเรือนและสายมีอยู่ 3 สี คือ ทองเหลือง (yellow gold) ทองชมพู (pink gold) และทองขาว (white gold) Bezel                 กรอบตัวเรือนโลหะยึดกระจกหน้าปัด ในนาฬิกาบางประเภทสามารถหมุนได้                                                     Chronograph                 ความหมายแท้ๆคือนาฬิกาที่มีระบบจับเวลาแยกออกมาเป็นอิสระจากกลไกบอกเวลาตามปกติ มีทั้งแบบปุ่มเดียว และ 2 ปุ่ม แต่จะเห็นแบบ 2 ปุ่มมากกว่า (ปุ่มบนใช้สำหรับการเริ่มและหยุดในการจับเวลา ปุ่มล่างใช้สำหรับการจัดตั้งการจับเวลาให้เริ่มต้นที่ศูนย์อีกครั้งหนึ่ง) พร้อมหน้าปัดเล็กที่สำหรับบอกเวลาวัดได้เป็นชั่วโมง นาที และวินาที Cronometer                 คุณสมบัติยิ่งยวดของ Cronometer คือจะต้องเที่ยงตรงที่สุด ห้ามกระตุกระติกคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อย และต้องได้รับการรับรองความแม่นยำจากสถายันตรวจสอบ COSC(Controle Officiel Suisse des Chronometer Control ในประเทศอังกฤษ) อีกด้วย อย่าไปจำสับสนกับค่า Chronograph ข้างบนล่ะ SolarPowered                 หมายถึงนาฬิกาควอตซ์ที่มีส่วนรับแสงเพื่อเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงานของกลไก Stopwatch                 เครื่องมือในการจับเวลา นาฬิกาจับเวลาที่เข็มนาฬิกาจะแสดงเวลาที่ใช้ไปอยู่เช่นนั้นจนกว่าจะได้รับการปรับตั้งใหม่ Sweep Second (centre Seconds)                 เข็มวินาทีที่ติดอยู่กึ่งกลางเรือน และยื่นยาวไปชี้ตัวเลขจุดเดียวกันกับเข็มชั่วโมง Swiss Made                 สมาพันธ์สวิสประกาศเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 1971 ว่า นาฬิกาที่มิสิทธ์ใช้ข้อความพิเศษนี้จะต้อง มูลค่าชิ้นส่วนของนาฬิกานั้นต้องผลิตในสวิสอย่างน้อย 50% นาฬิกาต้องประกอบในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แผนการผลิตนาฬิกานั้นต้องเริ่มต้น และควบคุมโดยผู้ผลิตที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาฬิกานั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และได้รับการตรวจสอทางเทคนิคในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Tachymeter (Tachymeter)                 เครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณความเร็วเป็นไมล์ต่อชั่วโมง โดยเป็นสเกลวัดที่มักจะอยู่บนกรอบตัวเรือนหรือขอบหน้าปัดรอบนอก Vibration                 การแกว่งครึ่งรอบ (ไม่นับรวมการตีกลับ)ใช้สำหรับวัดความถี่ของเครื่องนาฬิกาแบบกลไก มีหน่วยเป็น VPH (vibration per...

อ่านต่อ >